Gouwe Marine Sleepboot

Gouwe Marine Sleepboot

De Lingeklasse bestaat uit vijf kustsleepboten en zijn de grootste sleepboten van de Koninklijke Marine (de kleinere is de Breezandklasse). Zij opereren voornamelijk in Den Helder. De vijf assisteren schepen bij het af- en ontmeren en het verhalen (verplaatsen naar een andere ligplaats). De sleepdienst is 24 uur per dag, 7 dagen per week inzetbaar.

Vier schepen van de Lingeklasse worden vervangen door drie grotere sleepboten van de Noordzeeklasse in verband met de steeds groter wordende marineschepen, waaronder uiteraard het JSS de Karel Doorman.