Furie

Geen Furieade zonder de Furie!

Vanaf het eind van de 19e eeuw tot in de jaren zeventig was Maassluis de belangrijkste basis voor stoom- en dieselsleepboten van L. Smit & Co's International Towage Services (later Smit International). Het was dan ook niet verwonderlijk dat, toen in 1977 een nog operationele zeegaande stoomsleepboot op televisie verscheen, men zich inspande om de sleepboot naar de haven van Maassluis te halen met als doel te laten zien hoe men vroeger op dit type schip leefde en werkte. Na de opnames van de televisieserie werd de sleepboot in 1976 verkocht aan ' Handels Mij. Heise' in Zaandam. Daar lag ze een jaar afgemeerd, totdat er mensen uit Maassluis kwamen kijken of de sleepboot misschien te koop was en of het mogelijk was om haar te restaureren. Dit was het geval en vanaf dat moment ging het snel. Er werd een stichting opgericht en deelnamecertificaten werden uitgegeven. Omdat de televisieserie nog werd uitgezonden, kwam er in korte tijd veel geld binnen. De 'Furie' kon worden gekocht.

Thuishaven Maassluis

Op 15 februari 1978 ondertekenden de deelnemers van het eerste uur de statuten van de "Stichting Hollands Glorie". Zo ging de stichting van start met als doelstelling:
'Het realiseren en in stand houden van een varend en operationeel museum op het gebied van de zeegaande stoomsleepvaart in het ruimste verband.'
Dezelfde dag werd de Bill of Sale voor de sleepboot getekend. Twee dagen later, op 17 februari om 16.00 uur, werd de 'Furie' haar nieuwe thuishaven Maassluis binnengesleept. De restauratie begon. Sindsdien is de Stichting Hollands Glorie erin geslaagd de 'Furie' zeewaardig te houden, open te stellen voor het publiek en zoveel mogelijk in originele staat te restaureren.